Πέμπτη, 25 Δεκεμβρίου 2008

Κάλαντα Κρήτης...Καλήν εσπέραν άρχοντες αν είναι ορισμός σας
Χριστού τη Θεία Γέννηση να πω στ'αρχοντικό σας
Χριστός γεννάται σήμερον εν Βηθλεέμ τη πόλει
οι ουρανοί αγάλλονται, χαίρετ' η φύσις όλη

Κερά καμαροτράχηλη και φεγγαρομαγούλα
όπου τον έχεις τον υγιό το μόσχοκανακάρη,
λούζεις τον και χτενίζεις τον και στο σχολειό τον πέμπεις
κι ο δάσκαλος τον έδειρε μ' το χρυσό βεργάλι
Και η κυρά δασκάλισσα με το μαργαριτάρι.

Είπαμε δα για την κερά ας πούμε για τη βάγια,
άψε βαγίτσα το κερί, άψε και το διπλέρι
και κάτσε και ντουχιούντιζε ίντα θα μασε φέρεις,
φέρε πανιέρι κάστανα, πανιέρι λεπτοκάρυα
και φέρε και γλυκό κρασί να πιουν τα παλικάρια.

Κι αν είναι με το θέλημα άσπρη μου περιστέρα
ανοίξετε την πόρτα σας να πούμε «καλησπέρα»
και ακόμα δεν τον ηύρηκες τον μάνταλο ν' ανοίξεις
να μασε βάλεις μια ρακή κι ύστερα να σφαλίξεις

Τζουγανάκης Μιχάλης
Δίσκος: Σας τα 'παν άλλοι;